Search this blog


Home About Contact Links
Earn free bitcoinFriday, May 29, 2015

Cesar Montano, rumored girlfriend Sandra Seifert spotted at Ellen show in U.S.  

Sa kabila ng pag-iwas nina Cesar Montano at Sandra Seifert tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, namataan ang rumored couple na magkasamang nanood ng The Ellen DeGeneres Show sa Burbank, California, nitong nakaraang May 26.

Read the full story here

What next?

You can also bookmark this post using your favorite bookmarking service:

Related Posts by Categories